Tag: Spirit

  • Project denktank en vier keer migraine in drie maanden.

    Garage2020 zorgt ervoor dat de jeugdzorg in de huidige vorm overbodig is in 2020. Een nobel streven. Mijn lieve vriendin Eva vertelde me in het voorjaar van 2016 over dit project. Er zou in groepjes gewerkt worden aan vraagstukken uit de jeugdzorg volgens methode ‘design thinking‘. Met innovatieve, disruptieve oplossingen als resultaat. Ik hou van…